Reglement

De data in onderstaand reglement werden gewijzigd omwille van de Coronapandamie. Het slotevent zal plaatsvinden in april 2021, de exacte datum delen we later mee.

Missie
De wedstrijd toont en lauwert zowel de nationaal als internationaal ondernemende creatieveling die vanuit zijn expertise met glas een product of project ontwikkelt. Het ontwerp is vanuit een vakmanschap ontstaan met een duidelijke link naar Bokrijk als inspirerende voedingsbodem. Het resultaat heeft een positieve impact op de economie en de samenleving. Dankzij de gedeelde visie van een professionele jury met belangrijke expertise in de sector, de officiële prijsuitreiking en totaal-uitstraling vormt de BKRK-award een essentieel onderdeel van de focus ‘vakmanschap’ binnen Bokrijk.

Organisatie
VAKlab en Bokrijk

Bokrijklaan 1, 3600 Genk

Partners
Flanders DCKnack Weekend en GlazenHuis

Gezien de nadruk van de wedstrijd ligt op vakmanschap en ondernemerschap is Flanders DC een niet te missen partner. Met hen willen we graag sturen naar een verduurzaming van deze award ter ondersteuning van de vakman in hun ondernemerschap. Samen met hen kan VAKlab vakmensen die willen doorgroeien naar een onderneming de gepaste begeleiding garanderen.

Knack Weekend is onze communicatiepartner. Waarom? Dat spreekt voor zich: Zij begeven zich op de grens van kunst en design en dragen vakmanschap en authenticiteit hoog in het vaandel.

GlazenHuis is onze inhoudelijke partner voor de BKRK-award #Glas. Zij hebben het netwerk, de locatie én de expertise om jou als vakman en/of ondernemer wegwijs te maken binnen dit thema.

Bovendien zijn ze zelf voorstander om vakmensen die momenteel niet met glas werken de voordelen van het materiaal te laten leren kennen. Cross-overs, daar gaan we naar op zoek.

 • VAKlab, BKRK en Bokrijk zijn de organisatoren.
 • Flanders DC is partner omdat ze hét aanspreekpunt in Vlaanderen zijn dat inzet op creatief ondernemerschap.
 • Weekend Knack is onze communicatiepartner.
 • GlazenHuis is onze inhoudelijke partner voor het thema van deze BKRK-award #Glas.

Wedstrijdvraag
De BKRK-award #Glas legt de focus op vakmanschap glas en ondernemerschap:

1. Het ontwikkelen van een product of project dat authentiek vakmanschap vertegenwoordigt in gebruik, techniek en materiaal waarbij glas een essentiële rol speelt op een duurzame wijze.

2. Het product of project wordt ontwikkeld vanuit een innovatieve en hedendaagse relevantie. Het product of project moet economische meerwaarde genereren en maakt van de indiener een ondernemer.

3. Deze BKRK-award #Glas heeft als doel makers, bedenkers, ondernemers… uit te dagen tot het toepassen van glas in hun innovatieve gedachtengoed.

Deelname
De deelname staat open voor producten of projecten die voldoen aan de criteria die worden omschreven in punt 2 van het reglement.

Deelnemers kunnen met meerdere producten of projecten inschrijven. Per deelname moet er een apart inschrijvingsformulier worden ingediend.

Inschrijven betekent dat de deelnemer zich automatisch akkoord verklaart met de bepalingen in dit reglement. Elke inzending die niet voldoet aan de voorwaarden in het reglement wordt uitgesloten van deelname. Inschrijven kan online van 23/01/2020 tot en met 1/10/2020, 23.59 u. op deze www.bkrkaward.be website. De inschrijvingsperiode werd verlengd omwille van de coronapandemie.

De inzending gebeurt op de voorgeschreven wijze, volledig en binnen de gestelde termijn. Indien de inzending hieraan niet beantwoordt is de organisatie gerechtigd om deze uit te sluiten.

De deelnemer verstrekt alle gevraagde informatie en is verantwoordelijk voor de waarheid en juistheid van de verstrekte gegevens. De deelnemer verklaart ook dat hij/zij met het deelnemend ontwerp geen inbreuk maakt op enig recht van derden: auteursrecht, recht van tekening, merk,  model of andere rechten. Het product of project voldoet, voor zover van toepassing, aan de wettelijke veiligheidsvoorschriften. De deelnemer vrijwaart de organisatie en de jury voor aanspraken van derden ter zake.

Communicatie, events en het indienen van dossiers gebeurt in het Nederlands, coaching kan indien gewenst wel in het Engels gebeuren.

1. De jury en de beoordeling
De leden van de jury zijn erkende autoriteiten binnen hun vakgebied:

 • Anna Torfs: Belgische ontwerpster met internationale allures – werkt in Tsjechië – haar specialisatie is Glas.
 • Axel Van Den Bossche: CEO van Serax - Serax staat voor design in en rondom het huis. Ze werken enkel met gepassioneerde designers van over de hele wereld en produceren ambachtelijk.
 • Amélie Rombauts: design coördinator bij Knack Weekend – aanspreekpunt binnen Knack Weekend omtrent design.
 • Pascal Cools: directeur Flanders DC – Flanders DC is het aanspreekpunt voor ondernemen in de creatieve sector.

De inzendingen zullen beoordeeld worden op de volgende criteria:

 • Duurzaamheid en creativiteit
 • Innovativiteit
 • Ondernemerschap
 • Pers en communicatie - storytelling
 • Trends - voeling met de markt
 • Presentatie

De ingezonden producten of projecten mogen niet gecommercialiseerd zijn of worden voor april 2021.

Er is een eerste jurymoment 20 oktober 2020 waar de juryleden beslissen welke 10 inzendingen weerhouden worden. De deelnemers zijn niet toegelaten op dit jury moment.
Ten laatste 23 oktober 2020 worden al de deelnemers én geselecteerden op de hoogte gebracht per mail van de uitslag van de jury.

27 oktober 2020 van 11 u. – 17 u. is er een meet en greet in Bokrijk, hier krijg je als geselecteerde (10) de kans om te spreken met de jury en de coaches. Vervolgens heb je enkele maanden de tijd om jouw project volledig te finetunen.

De coaches zijn:

 • Jeroen Maes – creatief directeur van GlazenHuis; heb je vragen over glas, glasbewerking, creatieve uitwerking? Dan moet je bij hem zijn.
 • Dries Coppens – zakelijke partner van Anna Torfs; vragen over het commercialiseren van je product kan je bij hem neerleggen.
 • Katja Craeghs en Jolien Knuts: VAKlab, vragen omtrent ondernemen met je passie en alle andere vragen kan je bij hen neerleggen.

30 maart 2021 is er een tweede jurymoment van 10 u. tot 18 u. bij GlazenHuis. Hier krijgen de 10 geselecteerden elk 30 minuten de tijd om hun businessmodel, eventueel met bijhorend prototype, voor te stellen. Aan het einde van de dag, nadat alle deelnemers hun prototype hebben voorgesteld, kiest de jury drie genomineerden. Op zaterdag 3 april 2021 opent er een tentoonstelling in GlazenHuis waar de werken van de 10 geselecteerden zullen pronken. Op de opening van deze tentoonstelling maken we de drie genomineerden bekend en start de publieksstemming online en offline.

De beslissingen van de jury zijn bindend. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De juryleden verbinden zich tot alle discretie over de selectie.

De uitslag van de jury telt mee voor 80% van het eindresultaat, de overige 20% kan worden verdiend via een publieksstemming. Online stemmen kan via de BKRK-award website. De publieksstemming loopt van 03/04/2021 tot en met 19/04/2021.

2. De uitreiking en het slotevent
Alle deelnemers aan de BKRK-award #Glas 2020 worden uitgenodigd voor het slotevent samen met de voltallige jury. De datum van het slotevent wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt. Hier zal de winnaar van de BKRK-award 2020 #Glas worden bekendgemaakt. Dit belooft een inspirerende avond te worden.

3. Communicatie
Om u als deelnemer de mogelijkheid te geven zoveel mogelijk “buzz” te creëren rondom uw indiening kan u steeds tekst en foto materiaal bekomen via onze online kanalen.

De 10 genomineerden ontvangen van de organisatie het professioneel fotomateriaal genomen door fotograaf Luc Daelemans van Frozen Moments tijdens de meet en greet. Dit mogen zij vrijblijvend inzetten via hun eigen kanalen.

De drie genomineerden worden na het tweede jurymoment professioneel gefotografeerd en gecapteerd en verschijnen in de verschillende communicatie-uitingen over de BKRK-award, zowel offline als online. De organisatie bezorgt deze beeldmaterialen aan de betrokken personen zodat ook zij dit beeldmateriaal kunnen gebruiken voor eigen doeleinden.

4. Aansprakelijkheid
De deelnemer is verantwoordelijk voor het vervoer, de verpakking en de eventuele bijhorende kosten hiervan naar VAKlab.

De organisatie is niet aansprakelijk voor schade aan het ontwerp die ontstaan is als gevolg van verborgen gebreken en constructiefouten.